• Willen + Kunnen = Doen

    Het gaat niet om het maken van plannen, het gaat om te komen van plan naar doen

De 'Millenial-bug'

Herinner jij de millenniumbug? Paniek rond de eeuwwisseling, want computers zouden vastlopen. Een storm in een glas water. Toch bestaat deze bug en hij staat op uitbarsten! Geen technisch probleem deze keer, maar de ‘millennials‘. Een generatie die de arbeidsmarkt op komt.

Er is veel onduidelijkheid over deze generatie. Alleen al welke jongeren hiermee bedoeld worden. In mijn beleving hebben we het dan over ‘Generatie-Z’. Geboren in de periode rond de eeuwwisseling.

Verschillen in generaties zijn van alle tijden. Toch lijkt er met deze generatie iets écht anders te zijn. Ze verwerken informatie anders en sneller. Ze weten niet beter dan dat informatie snel en vrij beschikbaar is. Ze zijn gewend om 24/7 informatie te verwerken. Hun brein verwerkt informatie anders. Voor kennis hebben ze op school ervaren niet afhankelijk te zijn van ‘de vakdocent’. Zo komen ze de arbeidsmarkt op. Het is niet dat ze geen hiërarchie accepteren, ze zien hem simpelweg niet. Ze nemen de snelste en meest effectieve route naar informatie en oplossingen.

Ze zien dus andere oplossingen en willen er écht toe doen. Geef ze ruimte! Gezond verstand hebben ze, maar ze spreken een andere taal. Wie ze ruimte geeft voor ontplooiing en begeleid heeft goud in handen. Waarin te begeleiden? Dat samenwerken met voorgaande generaties (nog) onvermijdelijk is en tijd kost, maar niet per definitie gezien moet worden als een tegenslag.

De millennial-bug begrijpen? Kijk de volledige 18 minuten  Ze gaan rond 2025 de touwtjes in handen nemen, dus tijd genoeg.

IJsverkopers bij goed weer

Benutten van kansen gaat niet om het maken van plannen, het gaat om doen. Dit is precies waar effectieve vernieuwing stokt. Het systeem van plannen maken en uitrollen werkte in een stabiele omgeving. Anno ‘Nu’ is voortschrijdend inzicht cruciaal. Nieuwe systemen van organiseren zijn het devies: tegelijkertijd en in samenhang ontdekken, construeren, besturen en samenwerken in de organisatie. Begrippen als ‘agile’, ‘crowdsourcing’, ‘scrum’ en ‘horizontaal organiseren’, spelen daarbij een rol. Systemen die krachtiger en effectiever zijn.

Willen + Kunnen = Doen

Herkennen en vernieuwen van denk en gedragspatronen is essentieel voor vernieuwen en benutten van kansen. Zelfstandig patronen doorbreken is lastig, invloed van buitenaf en ondersteuning in je directe omgeving dragen er toe bij dat je uit het bestaande karrespoor komt en nieuwe patronen aanlegt. Niet omdat je het moet, omdat je het wilt. Doordat je bewust bent van de mogelijkheden die het brengt.

Specifieke taken onder begeleiding uitvoeren, betekent dat je op een gemoedelijke manier effectief kunt zijn in het vernieuwen van patronen.

“Jouw eyeopeners en beeldende uitleg zitten in mijn geheugen gegrift. Ik kan de exacte woorden die je gebruikt hebt niet herinneren, maar herinner het gevoel dat je hebt achtergelaten. Een gevoel van positiviteit, enthousiasme en doorzettingsvermogen”.