• Willen + Kunnen = Doen

    Het gaat niet om het maken van plannen, het gaat om te komen van plan naar doen

Chances and changes start with ‘why’.

‘People don’t buy what you do, they buy why you do it’. Het zijn deze woorden van Simon Sinek die aan de basis kunnen staan van jouw succes. We nodigen je van harte uit om zeven minuten te investeren en zijn gedachtegoed tot je te nemen. Veel kijk plezier.

IJsverkopers bij goed weer

Wie bepaalt wanneer er sprake is van crisis of dat deze voorbij is; politici, economen of journalisten? Onze overtuiging is dat jij dat zelf bepaalt. Om helder te zijn over ons standpunt; de crisis is al lang voorbij, dit is de nieuwe realiteit. Wat doet de voormalig ‘ijsverkoper bij goed weer’? Lukt het om bij vorst het denken in ijsverkopen los te laten…

Benutten van kansen gaat niet om het maken van plannen, het gaat om doen. Dit is precies waar effectieve vernieuwing stokt. Het systeem van plannen maken en uitrollen werkte in een stabiele omgeving. Anno ‘Nu’ is voortschrijdend inzicht cruciaal. Nieuwe systemen van organiseren zijn het devies: tegelijkertijd en in samenhang ontdekken, construeren, besturen en samenwerken in de organisatie. Begrippen als ‘agile’, ‘crowdsourcing’, ‘scrum’ en ‘horizontaal organiseren’, spelen daarbij een rol. Systemen die krachtiger en effectiever zijn.

Willen + Kunnen = Doen

Herkennen en vernieuwen van denk en gedragspatronen is essentieel voor vernieuwen en benutten van kansen. Zelfstandig patronen doorbreken is lastig, invloed van buitenaf en ondersteuning in je directe omgeving dragen er toe bij dat je uit het bestaande karrespoor komt en nieuwe patronen aanlegt. Niet omdat je het moet, omdat je het wilt. Doordat je bewust bent van de mogelijkheden die het brengt.

Specifieke taken onder begeleiding uitvoeren, betekent dat je op een gemoedelijke manier effectief kunt zijn in het vernieuwen van patronen.

“Jouw eyeopeners en beeldende uitleg zitten in mijn geheugen gegrift. Ik kan de exacte woorden die je gebruikt hebt niet herinneren, maar herinner het gevoel dat je hebt achtergelaten. Een gevoel van positiviteit, enthousiasme en doorzettingsvermogen”.